temadagar.se

Geologins dag


Geologins dag infaller nästa gång den 9 september 2017.

Geologins dag infaller andra lördagen i september.

Geologins dag är instiftad av Svenska Nationalkommittén för geologi.

Läs mer om Geologins dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Geologins dag
Yrkesförarens dag