temadagar.se

Geologins dag


Geologins dag 2018 infaller den 8 september.

Geologins dag infaller andra lördagen i september.

Geologins dag är instiftad av Svenska Nationalkommittén för geologi.

Läs mer om Geologins dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Taggar:

Andra hela helgen i september
Geologins dag