temadagar.se

Hembakatdagen


Hembakatdagen 2019 infaller den 6 maj.

Hembakatdagen är instiftad av Tidningen Hembakat.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Dragspelets dag
Inkontinensdagen
Internationella OI-dagen

Taggar:

Hembakatdagen
Tidningen Hembakat