temadagar.se

Husbilens dag


Husbilens dag infaller lördagen i helgen före midsommar.

Husbilens dag är instiftad av Husbilskompisar.

Läs mer om Husbilens dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Husbilens dag
Naturismens dag
Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka