temadagar.se

Husbilens dag


Husbilens dag 2019 infaller den 15 juni.

Husbilens dag infaller lördagen i helgen före midsommar.

Husbilens dag är instiftad av Husbilskompisar.

Läs mer om Husbilens dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Chaufförens dag
Naturismens dag

Taggar:

Husbilens dag
Husbilskompisar
Lördagen i helgen före midsommar