temadagar.se

Naturismens dag


Naturismens dag 2019 infaller den 15 juni.

Naturismens dag infaller lördagen före midsommar.

Läs mer om Naturismens dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Chaufförens dag
Husbilens dag

Taggar:

Lördagen i helgen före midsommar
Naturismens dag