temadagar.se

Naturismens dag


Naturismens dag infaller lördagen före midsommar.

Läs mer om Naturismens dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Husbilens dag
Naturismens dag
Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka