temadagar.se

Internationella Alzheimerdagen


Internationella Alzheimerdagen 2018 infaller den 21 september.

Internationella Alzheimerdagen är instiftad av Alzheimer Disease International.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Internationella fredsdagen
Minigolfdagen
World Gratitude Day

Taggar:

Alzheimer Disease International
Internationella Alzheimerdagen