temadagar.se

Internationella Alzheimerdagen


Internationella Alzheimerdagen infaller den 21 september varje år, nästa gång den 21 september 2018.

Internationella Alzheimerdagen är instiftad av Alzheimer Disease International.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella Alzheimerdagen
Internationella fredsdagen
Minigolfdagen
World Gratitude Day