temadagar.se

Internationella fredsdagen


Internationella fredsdagen infaller den 21 september varje år, nästa gång den 21 september 2018.

Internationella fredsdagen är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella Alzheimerdagen
Internationella fredsdagen
Minigolfdagen
World Gratitude Day