temadagar.se

Internationella fredsdagen


Internationella fredsdagen 2018 infaller den 21 september.

Internationella fredsdagen är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Internationella Alzheimerdagen
Minigolfdagen
World Gratitude Day

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella fredsdagen