temadagar.se

Internationella barfotalöpningsdagen


Internationella barfotalöpningsdagen 2018 infaller den 6 maj.

Internationella barfotalöpningsdagen infaller första söndagen i maj.

Internationella barfotalöpningsdagen är instiftad av Barefoot Runners Society.

Läs mer om Internationella barfotalöpningsdagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Dragspelets dag
Hembakatdagen
Inkontinensdagen
Nässlans dag
Världsskrattdagen

Taggar:

Barefoot Runners Society
Första söndagen i maj
Internationella barfotalöpningsdagen