temadagar.se

Världsskrattdagen


Världsskrattdagen 2018 infaller den 6 maj.

Världsskrattdagen infaller första söndagen i maj.

Världsskrattdagen är instiftad av Madan Kataria.

Läs mer om Världsskrattdagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Dragspelets dag
Hembakatdagen
Inkontinensdagen
Internationella barfotalöpningsdagen
Nässlans dag

Taggar:

Första söndagen i maj
Världsskrattdagen