temadagar.se

Internationella barncancerdagen


Internationella barncancerdagen infaller den 15 februari varje år, nästa gång den 15 februari 2018.

Internationella barncancerdagen är instiftad av (ICCCPO) International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisations.