temadagar.se

Internationella blodgivardagen

Blod är viktigt, alla människor behöver ha blod i kroppen för att överleva. Vid en olycka eller sjukdom kan den utsatta behöva få blod från andra människor som har blod över. Det är därför viktigt att vi som är friska ger blod som sedan kan användas till skadade eller sjuka.

De flesta människor får ge blod, men det finns vissa regler. Du behöver vara mellan 18 och 60 år. Du måste vara frisk, väga minst 50kg, ha ett svenskt personnummer och kunna prata och förstå svenska.


Internationella blodgivardagen infaller den 14 juni varje år, nästa gång den 14 juni 2018.

Läs mer om Internationella blodgivardagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella blodgivardagen