temadagar.se logotype

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer


När är Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 2019?

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 2019 infaller den 9 oktober.

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer infaller andra onsdagen i oktober.

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer
Minnesdag för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel
PANDAS/PANS Awareness Day
Världspostunionens dag

Taggar:

Andra onsdagen i oktober
Förenta nationerna
Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer