temadagar.se

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer


Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 2018 infaller den 10 oktober.

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer infaller andra onsdagen i oktober.

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Grötens dag
Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer
Internationella dagen mot dödsstraff
Nordiska afasidagen
Världsdagen för mental hälsa

Taggar:

Andra onsdagen i oktober
Förenta nationerna
Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer