temadagar.se

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer


Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer infaller nästa gång den 11 oktober 2017.

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer infaller andra onsdagen i oktober.

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer är instiftad av Förenta nationerna.