temadagar.se

Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet


Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet infaller den 16 september varje år, nästa gång den 16 september 2017.

Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

4H-dagen
Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet
Internationella röd panda-dagen
Worldwide spin in public day