temadagar.se

Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet


Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 2018 infaller den 16 september.

Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Brunchens dag

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet