temadagar.se logotype

Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet


När är Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 2020?

Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 2020 infaller den 16 september.

Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet