temadagar.se

Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet


Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet infaller den 16 september varje år, nästa gång den 16 september 2018.

Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet är instiftad av Förenta nationerna.