temadagar.se

Internationella dagen för biologiskt mångfald


Internationella dagen för biologiskt mångfald infaller den 22 maj varje år, nästa gång den 22 maj 2018.

Internationella dagen för biologiskt mångfald är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen för biologiskt mångfald
Picknickens dag