temadagar.se

Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal


Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal infaller den 29 maj varje år, nästa gång den 29 maj 2018.

Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal är instiftad av Förenta nationerna.