temadagar.se

Internationella dagen för handikappade

Den 3 december är hos många känd som Internationella handikappdagen, Internationella dagen för personer med funktionshinder eller Internationella dagen för handikappade, vissa andra kanske aldrig har hört talas om dagen och det är därför vi vill uppmärksamma datumet. I Sveriges största städer arrangeras det seminarier och aktiviteter för handikappade och det informeras även mycket om situationen för funktionshindrade till politiker och invånare under dagen.


Internationella dagen för handikappade infaller den 3 december varje år, nästa gång den 3 december 2017.

Internationella dagen för handikappade är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Drick en öl-dagen
Första advent
Internationella dagen för handikappade
Kattens dag