temadagar.se

Internationella dagen för minor och minröjning


Internationella dagen för minor och minröjning 2019 infaller den 4 april.

Internationella dagen för minor och minröjning är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Morotens dag

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella dagen för minor och minröjning