temadagar.se

Internationella dagen för minor och minröjning


Internationella dagen för minor och minröjning infaller den 4 april varje år, nästa gång den 4 april 2018.

Internationella dagen för minor och minröjning är instiftad av Förenta nationerna.