temadagar.se

Internationella dagen för modersmål


Internationella dagen för modersmål infaller den 21 februari varje år, nästa gång den 21 februari 2018.

Internationella dagen för modersmål är instiftad av UNESCO.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen för modersmål