temadagar.se

Internationella dagen för modersmål


Internationella dagen för modersmål 2019 infaller den 21 februari.

Internationella dagen för modersmål är instiftad av UNESCO.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Fondvalsdagen

Taggar:

Internationella dagen för modersmål
UNESCO