temadagar.se

Internationella dagen för tolerans


Internationella dagen för tolerans infaller den 16 november varje år, nästa gång den 16 november 2017.

Internationella dagen för tolerans är instiftad av Förenta nationerna.