Internationella dagen för universell sjukförsäkring för alla

När är Internationella dagen för universell sjukförsäkring för alla 2020?

Internationella dagen för universell sjukförsäkring för alla är alltid den 12 december.

Internationella dagen för universell sjukförsäkring för alla är en FN-dag.

Hur många dagar är det kvar till Internationella dagen för universell sjukförsäkring för alla?

Det är 194 dagar kvar till Internationella dagen för universell sjukförsäkring för alla.Taggar:

12 december
Internationella dagen för universell sjukförsäkring för alla