temadagar.se

Internationella dagen för världens berg

Internationella dagen för världens berg är framförallt känd under namnet; Internationella bergsdagen, dagen infaller den 11 december varje år och instiftades så sent som 2003.


Internationella dagen för världens berg infaller den 11 december varje år, nästa gång den 11 december 2017.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen för världens berg
Tangons dag