temadagar.se

Internationella dagen mot barnarbete


Internationella dagen mot barnarbete infaller den 12 juni varje år, nästa gång den 12 juni 2018.

Internationella dagen mot barnarbete är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen mot barnarbete