temadagar.se

Internationella dagen mot kärnvapenprov


Internationella dagen mot kärnvapenprov infaller den 29 augusti varje år, nästa gång den 29 augusti 2018.

Internationella dagen mot kärnvapenprov är instiftad av Förenta nationerna.