temadagar.se

Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika


Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika infaller den 26 juni varje år, nästa gång den 26 juni 2017.

Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika är instiftad av Förenta nationerna.