temadagar.se

Internationella dagen mot polisvåld


Internationella dagen mot polisvåld infaller den 15 mars varje år, nästa gång den 15 mars 2018.

Internationella dagen mot polisvåld är instiftad av Black Flag i Schweiz och COBP i Montreal.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen mot polisvåld
Internationella konsumentdagen