temadagar.se

Internationella dagen mot tobak


Internationella dagen mot tobak infaller den 31 maj varje år, nästa gång den 31 maj 2018.

Internationella dagen mot tobak är instiftad av WHO.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen mot tobak