temadagar.se

Internationella dagen mot tobak


Internationella dagen mot tobak infaller den 31 maj varje år, nästa gång den 31 maj 2017.

Internationella dagen mot tobak är instiftad av WHO.