temadagar.se

Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande


Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande infaller den 23 augusti varje år, nästa gång den 23 augusti 2018.

Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande är instiftad av Förenta nationerna.