temadagar.se

Internationella dockteaterdagen


Internationella dockteaterdagen infaller den 21 mars varje år, nästa gång den 21 mars 2018.

Internationella dockteaterdagen är instiftad av UNIMA (Union Internationale de la Marionnette).

Läs mer om Internationella dockteaterdagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering
Internationella dagen för Nowruz
Internationella dockteaterdagen
Internationella Downs Syndrom-dagen
Världspoesidagen