temadagar.se

Internationella GIS-dagen


Internationella GIS-dagen 2018 infaller den 21 november.

Internationella GIS-dagen infaller tredje onsdagen i november.

Läs mer om Internationella GIS-dagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Musikfri dag
Världsdagen för TV
Världshejardagen

Taggar:

Internationella GIS-dagen