temadagar.se logotype

Internationella GIS-dagen


När är Internationella GIS-dagen 2019?

Internationella GIS-dagen 2019 infaller den 20 november.

Internationella GIS-dagen infaller tredje onsdagen i november.

Läs mer om Internationella GIS-dagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Barnkonventionsdagen
Industrialiseringsdagen för Afrika
Internationella barndagen
Internationella KOL-dagen
Transgender Day of Remembrance

Taggar:

Internationella GIS-dagen