temadagar.se

Internationella GIS-dagen


Internationella GIS-dagen infaller nästa gång den 15 november 2017.

Internationella GIS-dagen infaller tredje onsdagen i november.

Läs mer om Internationella GIS-dagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Fängslade författares dag
Internationella GIS-dagen
Internationella KOL-dagen
Musikterapins dag