temadagar.se

Internationella mänskliga solidaritetens dag


Internationella mänskliga solidaritetens dag 2019 infaller den 20 december.

Internationella mänskliga solidaritetens dag är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Jultröjans dag

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella mänskliga solidaritetens dag