temadagar.se

Internationella sjukgymnastikens dag


Internationella sjukgymnastikens dag infaller den 8 september varje år, nästa gång den 8 september 2018.

Läs mer om Internationella sjukgymnastikens dag här.