temadagar.se

Internationella telekommunikationsdagen


Internationella telekommunikationsdagen infaller den 17 maj varje år, nästa gång den 17 maj 2018.

Internationella telekommunikationsdagen är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen mot homo- och transfobi
Internationella telekommunikationsdagen