temadagar.se

Internationella ungdomsdagen


Internationella ungdomsdagen infaller den 12 augusti varje år, nästa gång den 12 augusti 2018.

Internationella ungdomsdagen är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella ungdomsdagen