temadagar.se

Internationella vegandagen


Internationella vegandagen infaller den 1 november varje år, nästa gång den 1 november 2017.

Internationella vegandagen är instiftad av Louise Wallis, ordförande i Vegan Society UK.


Samma dag uppmärksammas:

Allhelgonadagen
Internationella vegandagen