temadagar.se

Jordens dag

Den 22 april varje år firas runt om i världen Jordens dag. Dagen instiftades 1970 av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson för att vi skall uppmärksamma de stora miljöproblem som finns i världen. Firandet av dagen är störst i USA (Earth day) men firas även i små mängder i Sverige. Jordens dag uppmärksammas i fler än 175 länder och 2009 utsåg FN den 22 april till International Mother Earth Day.


Jordens dag 2019 infaller den 22 april.

Jordens dag är instiftad av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Annandag påsk

Taggar:

22 april 2013
22 april 2014
22 april 2015
22 april 2016
22 april 2017
22 april 2018
22 april 2019
earth day
Jordens dag