temadagar.se logotype

Mänskliga rättigheternas dag

Mänskliga rättigheternas dag instiftades av FN två år efter att FN:s generalförsamling den 10 december 1948 godkände en deklaration som handlade om de mänskliga rättigheterna. Dagen instiftades för att hylla deklarationen och dess syfte och uppmärksammas idag stort runt om i världen just den 10 december.


När är Mänskliga rättigheternas dag 2020?

Mänskliga rättigheternas dag 2020 infaller den 10 december.

Mänskliga rättigheternas dag är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Internationella djurrättsdagen
Nobeldagen
Terra Madre day

Taggar:

Förenta nationerna
Mänskliga rättigheternas dag