temadagar.se

Mänskliga rättigheternas dag

Mänskliga rättigheternas dag instiftades av FN två år efter att FN:s generalförsamling den 10 december 1948 godkände en deklaration som handlade om de mänskliga rättigheterna. Dagen instiftades för att hylla deklarationen och dess syfte och uppmärksammas idag stort runt om i världen just den 10 december.


Mänskliga rättigheternas dag infaller den 10 december varje år, nästa gång den 10 december 2017.

Mänskliga rättigheternas dag är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Andra advent
Internationella djurrättsdagen
Mänskliga rättigheternas dag
Nobeldagen
Terra Madre day