temadagar.se

Terra Madre day


Terra Madre day infaller den 10 december varje år, nästa gång den 10 december 2017.

Terra Madre day är instiftad av Slow Food.

Läs mer om Terra Madre day här.


Samma dag uppmärksammas:

Andra advent
Internationella djurrättsdagen
Mänskliga rättigheternas dag
Nobeldagen
Terra Madre day