temadagar.se

Ofrivilligt barnlösas dag


Ofrivilligt barnlösas dag infaller dagen före mors dag.

Läs mer om Ofrivilligt barnlösas dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Golfens dag

Taggar:

Dagen före Mors dag
Ofrivilligt barnlösas dag