temadagar.se logotype

Ofrivilligt barnlösas dag


När är Ofrivilligt barnlösas dag 2020?

Ofrivilligt barnlösas dag 2020 infaller den 30 maj.

Ofrivilligt barnlösas dag infaller dagen före mors dag.

Läs mer om Ofrivilligt barnlösas dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Fönsterrenoveringens dag
Internationella MS-dagen
Pingstafton

Taggar:

Dagen före Mors dag
Ofrivilligt barnlösas dag