temadagar.se

Ofrivilligt barnlösas dag


Ofrivilligt barnlösas dag 2018 infaller den 26 maj.

Ofrivilligt barnlösas dag infaller dagen före mors dag.

Läs mer om Ofrivilligt barnlösas dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Golfens dag

Taggar:

Dagen före Mors dag
Ofrivilligt barnlösas dag