temadagar.se

Ofrivilligt barnlösas dag


Ofrivilligt barnlösas dag infaller nästa gång den 27 maj 2017.

Ofrivilligt barnlösas dag infaller dagen före mors dag.

Läs mer om Ofrivilligt barnlösas dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Dykningens dag
Muffinsdagen
Ofrivilligt barnlösas dag