temadagar.se

Örtens dag


Örtens dag 2018 infaller den 4 augusti.

Örtens dag infaller första lördagen i augusti.

Örtens dag är instiftad av Svenska örtasällskapet.

Läs mer om Örtens dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Alla systrars dag
Hattens dag
Senapens dag

Taggar:

Första lördagen i augusti
Örtens dag
Svenska örtasällskapet