temadagar.se

Ostronets dag


Ostronets dag 2019 infaller den 7 september.

Ostronets dag infaller första lördagen i september.

Ostronets dag är instiftad av Ostronakademin.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Salamins dag
Skäggets dag
Stora duchennesdagen

Taggar:

Första lördagen i september
Ostronakademin
Ostronets dag