temadagar.se

Republiken Jamtland


Republiken Jamtland infaller den 12 mars varje år, nästa gång den 12 mars 2018.

Republiken Jamtland är instiftad av Yngve Gamlin.

Läs mer om Republiken Jamtland här.


Samma dag uppmärksammas:

Alla korvars dag
Nationella syntolkningsdagen
Republiken Jamtland
Världsdagen mot cybercensur
Världsglaukomdagen