temadagar.se

Republiken Jamtland


Republiken Jamtland 2019 infaller den 12 mars.

Republiken Jamtland är instiftad av Yngve Gamlin.

Läs mer om Republiken Jamtland här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Alla korvars dag
Nationella syntolkningsdagen
Världsdagen mot cybercensur
Världsglaukomdagen

Taggar:

Republiken Jamtland
Yngve Gamlin