temadagar.se logotype

Världsdagen mot cybercensur


När är Världsdagen mot cybercensur 2021?

Världsdagen mot cybercensur 2021 infaller den 12 mars.

Världsdagen mot cybercensur är instiftad av Reportrar utan gränser och Amnesty International.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Alla korvars dag
Nationella syntolkningsdagen
Republiken Jamtland
Världsglaukomdagen

Taggar:

Reportrar utan gränser och Amnesty International
Världsdagen mot cybercensur