temadagar.se

Världsdagen mot cybercensur


Världsdagen mot cybercensur 2020 infaller den 12 mars.

Världsdagen mot cybercensur är instiftad av Reportrar utan gränser och Amnesty International.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Alla korvars dag
Nationella syntolkningsdagen
Republiken Jamtland
Världsglaukomdagen

Taggar:

Reportrar utan gränser och Amnesty International
Världsdagen mot cybercensur