I Sverige sitter vi i genomsnitt 9 timmar om dagen och för mycket stillasittande kan leda till en rad negativa hälsoeffekter. Bland annat ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer. Med Upp och hoppa-dagen som firas den 31 januari varje år vill den icke vinstdrivande organisation...