Vänsterhäntas dag firas den 13 augusti varje år för att uppmärksamma alla vänsterhänta runt om i världen. Dagen uppmärksammas för att lyfta fram svårigheter som de har i sin vardag. Vänsterhänta utgör en minoritet av världsbefolkningen och denna dag tillkom speciellt för vänsterhänta 1992....