temadagar.se logotype

Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling


När är Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 2020?

Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 2020 infaller den 21 maj.

Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Folknykterhetens dag
Förskolans dag
Första metardagen
Kristi himmelsfärdsdag

Taggar:

Förenta nationerna
Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling