temadagar.se

Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling


Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling infaller den 21 maj varje år, nästa gång den 21 maj 2018.

Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling är instiftad av Förenta nationerna.