temadagar.se

Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling


Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 2019 infaller den 21 maj.

Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Förenta nationerna
Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling