temadagar.se

Världsdagen för social rättvisa


Världsdagen för social rättvisa infaller den 20 februari varje år, nästa gång den 20 februari 2018.

Världsdagen för social rättvisa är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella piprökardagen
Slarvighetens dag
Världsdagen för social rättvisa