temadagar.se

Världsdagen för social rättvisa


Världsdagen för social rättvisa infaller den 20 februari varje år, nästa gång den 20 februari 2017.

Världsdagen för social rättvisa är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Slarvighetens dag
Världsdagen för social rättvisa