temadagar.se

Världsdagen mot barnmisshandel


Världsdagen mot barnmisshandel infaller den 19 november varje år, nästa gång den 19 november 2017.

Världsdagen mot barnmisshandel är instiftad av Womens World Summit Foundation.