temadagar.se

Internationella mansdagen

Den Internationella Mansdagen infaller den 19 november varje år för att bland annat uppmärksamma pojkars och mäns hälsa men även deras bidrag till samhället samt för att öka jämställdheten mellan könen. En annan del i firandet av Mansdagen är att uppmärksamma vanliga män som manliga förebilder.

Det har varit mycket uppståndelse kring om dagen bör existera eller inte och om den ger någon form av värde jämfört med Internationella Kvinnodagen.


Internationella mansdagen infaller den 19 november varje år, nästa gång den 19 november 2018.

Internationella mansdagen är instiftad av Jerome Teelucksingh.

Läs mer om Internationella mansdagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Amaryllisens dag
Internationella iktyosdagen
Internationella mansdagen
Internationella toalettdagen
Världsdagen mot barnmisshandel