temadagar.se

Världshälsodagen


Världshälsodagen infaller den 7 april varje år, nästa gång den 7 april 2018.

Världshälsodagen är instiftad av WHO.


Samma dag uppmärksammas:

International Day of Reflection on the Genocide in Rwanda
Världshälsodagen