temadagar.se

Världshepatitdagen


Världshepatitdagen infaller den 28 juli varje år, nästa gång den 28 juli 2018.

Läs mer om Världshepatitdagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Alla föräldrars dag
Jakttornets dag
Världshepatitdagen