temadagar.se

Världslivsmedelsdagen


Världslivsmedelsdagen infaller den 16 oktober varje år, nästa gång den 16 oktober 2017.

Världslivsmedelsdagen är instiftad av FAO.


Samma dag uppmärksammas:

Alla chefers dag
Lexikonens dag
Steve Jobs Day
Världslivsmedelsdagen